Home | Webdesign | DTP | Portfolio | Contact

Algemene voorwaarden | Sitemap | Copyright

© 2011-2016 - VanHeumen.eu

VanHeumen.eu - Webdesign en dtp - stap voor stap

Stap voor stap en in nauwe samen-werking met u, ont-werpen wij uw website en druk-werk.

VanHeumen.eu - Webdesign en dtp - kernwaarden

Onze kernwaarden: Persoonlijk contact, tijdigheid en nette afwerking.

VanHeumen.eu - Webdesign en dtp - gratis onderhoud VanHeumen.eu - Webdesign en dtp - betaalbaar

Gratis onderhoud gedurende 3 maanden na oplevering van de website.

Websites en dtp voor betaalbare tarieven. Dát is goed voor u in deze economische tijden.

Concept en visie © 2011-2016 VanHeumen.eu. Alle rechten voorbehouden.

Overname van gedeeltes van HTML op het net is met bronvermelding toegestaan. Graag ontvangen wij hiervan een melding. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur de volledige inhoud van HTML op het net op diskette, cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden.

Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links of pdf's toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina's. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo's.

Voor de op deze site aangeboden afbeeldingen ligt het auteursrecht en copyrights bij de rechthebbende van de afbeelding. Het is niet toegestaan de werken en/of afbeeldingen te gebruiken, in enige vorm, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Mocht u fouten in of verbeteringen zien voor de site, dan kunt u ons natuurlijk altijd daarvoor mailen. U kunt uw mails sturen naar de
webmaster.